211026-website-template-CORE14-DEF-10.jpg

ORGANISATIES

Lees hieronder persoonlijke ervaringen

Joke

Projectleider 'Meer Zomer'

t.b.v. verbeteren kansengelijkheid jongeren in Gemeente Moerdijk

Herman en ik zijn in contact gekomen omdat we dezelfde ideeën hebben over hoe mensen tot ontwikkeling komen. Zijn kijk op kinderen en het stimuleren van talent en benutten van mentale kracht werken ontzettend inspirerend. Herman weet je te raken door concrete voorbeelden, je zelf te laten ervaren en door het delen van onderbouwde theorieën.

San

Projectleider 'Meer Moerdijk'

In de zomer van 2020 is door ‘Kansrijk Moerdijk’  het initiatief voor het programma meer Zomer breed uitgezet. Een programma vol met activiteiten op het gebied van sport en spel, cultuur, natuur en sociale contacten.

 

Om de kansengelijkheid voor kinderen te verbeteren is het belangrijk om drie leefwerelden waartussen kinderen zich steeds bewegen -school, thuis en de omgeving- te verbinden. Dit programma is een samenwerking van scholen, de gemeente Moerdijk, meerMoerdijk, het CJG, vakdocenten, maatschappelijke partners en betrokken bedrijven wilden we met werk maken van gelijke kansen. Door succeservaring en positieve feedback kregen de kinderen, ook die waarvoor een zinvolle en positieve zomervakantie niet vanzelfsprekend is, de mogelijkheid te groeien en te gaan geloven in eigen kunnen. Daarnaast wilden we ze natuurlijk ook een leuke tijd te geven!

 

Om de vrijwilligers en docenten van de verschillende activiteiten te doordringen van het belang van hun rol. Bij met name het eerste, en belangrijkste doel: het door de kinderen laten ervaren van successen, het gaan geloven in eigen kunnen en meenemen van een positief gevoel na afloop van de activiteit. Om die reden is er voorafgaand aan de zomervakantie een bijeenkomst belegd. Op deze bijeenkomst is door Herman Verschuren van CORE14 een inspirerende presentatie gehouden. Door zijn enthousiasme en kennis van zaken is hij in staat om de deelnemers van de bijeenkomst aan zich te binden. Voor veel deelnemers was zijn verhaal over de invloed die je als workshopleider, trainer of docent hebt op de kinderen een eye-opener. Geïllustreerd met beeldmateriaal, voorbeelden en tot slot een ervarings-oefening werd iedereen er van doordrongen dat de rol die je hebt als je met kinderen werkt groot kan zijn. In de afsluitende bijeenkomst bleek dan ook dat het bewustzijn over de impact van jouw handelen, de feedback die je geeft en jouw eigen houding bij de activiteiten zeker een rol had gespeeld.

Floris

Coach JO9/2 v.v. Seolto

project: implementeren sportief (voetbal)klimaat

Herman heeft ons bewust gemaakt van de impact van coaching op de ontwikkeling van de jeugdspelers. Ook zijn hierbij de ouders betrokken. Wat wordt er van de coaches en ouders verwacht, passend bij de visie van de club. En wat mag je van de spelers verwachten! Ik zie wat het effect hiervan is op de spelers. Plezier en passie centraal stellen en dat voortdurend benoemen. Dat waren voor mij eye-openers.  Ik gebruik deze inzichten ook in mijn privé en zakelijke leven. Herman heeft ons een spiegel voorgehouden . Hij doet dat op een natuurlijke wijze. Ik heb de samenwerking als erg prettig ervaren.

Enthousiast geworden?

Benieuwd wat CORE14 voor jou kan betekenen?

Klik hier voor contact