top of page
Vrienden wandelen

AANBOD

COACHING

NIEUW!! De me-talentscan
De ME-talentscan geeft antwoord op de vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat is mijn kracht en potentieel? In 15 minuten een helder beeld over je natuurlijke kracht, je potentieel (talenten die je nog niet inzet maar wel bij je passen) en je kwetsbare kracht (competenties die je inzet maar van nature niet of minder bij je passen). Een rapportage maakt onderdeel uit van dit aanbod. Ideaal om een persoonlijk of teamtraject mee te starten.
100-dagen-coachtraject

1-op-1 coaching, maatwerk, doelgericht, handelingsgericht. Waarom 100 dagen? Onderzoek heeft aangetoond dat nieuwe gewenste gedragspatronen gemiddeld 100 dagen nodig hebben om geautomatiseerd te worden. Na een strategisch intakegesprek gaan we doelgericht vanuit jouw behoeften aan de slag. Na afloop ontvang je jouw ontwikkelperspectief.

Dit kun je verwachten van mijn 100-dagen-coachtraject:

  1. Een intakegesprek, waarin we jouw wensen in kaart brengen

  2. Minimaal zes 1-op-1 sessies

  3. Een op maat gemaakt traject met persoonlijke doelen

  4. Persoonlijke aandacht

  5. Een persoonlijk ontwikkelperspectief met opdrachten

  6. Een eindevaluatie, waarin we de gestelde doelen evalueren.

Investeer in je mentale gezondheid. Je kunt iedere dag een keuze maken om voor jezelf te kiezen.

Coachsessie

Wil je structureel een coachsessie om ervoor te zorgen dat je de juiste dingen, passend bij jou blijft doen en niet terugvalt in ongewenste gedragspatronen? Dan is dit aanbod iets voor jou!

Maatwerktrajecten

Afhankelijk van jouw vraag stel ik een maatwerkprogramma voor met een aantal 1-op-1 sessies, een tussentijdse en eindevaluatie en ontwikkelperspectief.

Strategisch coach sessie

In een dagdeel gaan we volgens de strategisch coachen methodiek op zoek naar wat jij nodig hebt om een groeisprong te kunnen maken. We gebruiken de uitkomsten van de ME-talentscan als vertrekpunt. Koffie, thee, gezonde hapjes zijn inbegrepen. Na de sessie schrijf ik voor jou een actieplan/ontwikkelperspectief om uitvoering te geven aan de door jouw gestelde doelen.

Bedrijfs/team coaching

In het kader van goed werkgeverschap is er de mogelijkheid om jouw personeel de mogelijkheid te geven gebruik te maken van coaching. We zien vaak dat werknemers te lang doorgaan en uiteindelijk thuis komen te zitten en een psycholoog moeten raadplegen. Langdurige trajecten die in mijn optiek vaak voorkomen kunnen worden door in een eerder stadium gebruik te maken van een coach. 

De ME-talentscan is een mooie tool om de kwaliteiten, talenten en 

het potentieel van uw werknemers en teams in kaart te brengen, om vandaaruit een op maat gemaakt duurzaam vervolgtraject te ontwikkelen.

​Voor contact over coachen klik hier

ME scan.jpg
Mentale begeleiding
thema maand.jpg

EDUCATION

Speciaal voor basisscholen en V.O. scholen:

training MentaalSterk!

Speciaal ontwikkelde training, aangepast aan de doelgroep (basisonderwijs / voortgezet onderwijs), met als doel mentaal sterker te worden. Thema’s als zelfvertrouwen, omgaan met stress, motivatie, gedachten en gevoelens, mindset en kwaliteiten en talenten krijgen aandacht. De leerlingen zijn zoveel moglijk actief! Zelf doen beklijft beter dan luisteren en lezen.

Ook ouders participeren in de training en krijgen een (pedagogische) spiegel voorgehouden.

Naast een mentale leerlijn is er ook een leerlijn t.b.v. het groepsproces. Deze training is compleet met coachen van  groeps-leerkrachten/mentoren, handleidingen voor leerlingen, groepsleerkrachten/mentoren en ouders!

Ik vind het heel belangrijk om onze jongeren preventief mentale vaardigheden aan te leren om nog beter om te kunnen gaan met stressvolle situaties en de hoge verwachtingen vanuit onze maatschappij.

Recensies? Bel gerust De Arenberg in Zevenbergen voor het basisonderwijs en het Sondervick College in Veldhoven voor het voortgezet onderwijs.

 

Speciaal voor basisscholen:

themaweek
‘lekker in je hoofd en in je vel’

Bestaat uit een aantal trainingen over zelfvertrouwen, positief denken, mindset en talenten en kwaliteiten. We sluiten de week af met een aantal workshops over gezonde voeding, gedachtentraining en dromen. Tot slot genieten we met elkaar van een gezonde lunch.

themamaand
‘lekker in je hoofd en in je vel’

Bestaat uit een aantal trainingen over zelfvertrouwen, positief denken, mindset en talenten en kwaliteiten. In de gymzaal gebruik ik praktische oefenvormen. Zelf doen beklijft beter dan luisteren en lezen!

vanzelfsprekend kunnen de trainingen aangepast worden aan de wensen van de school!

​Voor contact over education klik hier

1-op-1 coaching

ACADEMY

 

gericht op bedrijven, teams en verenigingen

Talentontwikkeling. Maatwerk is de standaard!

Trainingen, themabijeenkomsten, workshops, presentaties over diverse thema’s die te maken hebben met lifestyle, mentale weerbaarheid en vitaliteit.

nieuw!! De me-talentscan

Een mooie tool om jouw talenten zichtbaar te maken. Maar veel belangrijker: jouw potentieel (talenten die je nog niet inzet) en kwetsbare kracht (competenties die van nature niet of minder bij je passen maar je wel inzet en kosten energie). In 15 minuten ingevuld. Een rapportage maakt onderdeel uit van dit aanbod. Zowel voor persoonlijke ontwikkeling en vraagstukken als ook voor teams en bedrijven interessant. Hoe mooi is het om het potentieel in je team, bedrijf, vereniging of organisatie te gaan benutten zodat iedereen vanuit hun talenten kan gaan opereren.

 

themabijeenkomst "stress is iets wat jij jezelf oplegt!"

Samen met Jos Damen organiseren wij de bijeenkomst "stress is iets wat jij jezelf oplegt" Laagdrempelig, 'aan de keukentafel', onder het genot van een gezond hapje en drankje maken wij het stress bespreekbaar. Met een kleine groep in een veilige setting delen we kennis, stellen we je bloot aan stressoren en is er ruimte om je eigen verhaal te delen. Na afloop krijg je een paar praktische tips mee om beter met stress om te kunnen gaan. Hou de socials (FB, Insta, Linkedin)in de gaten voor een volgende bijeenkomst

Hoe zorgen we voor een optimaal pedagogisch klimaat binnen onze vereniging?

In samenwerking met voetbalvereniging Seolto uit Zevenbergen zijn we met dit vraagstuk aan de slag gegaan. Wat is de rol van alle betrokkenen: coaches, ouders, bestuursleden, supporters? Wat willen we wel zien en hoe maken we dit duidelijk en zichtbaar en wat als we iets zien wat we niet willen zien?

Als pilot ben ik aan de slag gegaan met de jeugd van 'onder10'. Coaches en ouders meegenomen in de rol die ze vervullen en de verwachtingen en visie vanuit de club.

Vanuit de vraag "Ben jij bewust van de invloed die jij hebt op de persoonlijke ontwikkeling van de spelertjes?" De uitkomsten van dit traject waren erg positief en alle betrokkenen hebben dit als een erg waardevol traject ervaren! 

Masterclass Psychologisch Kapitaal

Hoe zit het met jouw psychologisch kapitaal? Hoe ga jij om met veranderende omstandigheden? Hoe veerkrachtig, optimistisch en hoopvol ben je? Hoe vergroot je je zelfvertrouwen?

Laat je en je team inspireren tijdens deze 2-uur durende Masterclass, waar je zo nu en dan een spiegel voorgehouden krijgt. Ervaar wat dat voor jou betekent.

vanzelfsprekend zijn maatwerkprogramma's  mogelijk.

Voor ieder bedrijf, team , vereniging of organisatie zijn er mogelijkheden! Denk hierbij aan:

Benieuwd naar meer? klik dan op onderstaande link.

​Voor contact over de academy klik hier

nr1.jpg
Systeem Coaching
bottom of page